Піримідин являє собою ароматичну гетероциклічну органічну сполуку, подібну до піридину. Один з трьох діазинів (шестичленних гетероциклічних з двома кільцями атомів азоту) містить атоми азоту в положенні 1 та 3 у кільці: 250. Іншими діазинами є піразин (атоми азоту в положенні 1 та 4) і піридазин (атоми азоту в позиціях 1 та 2). У нуклеїнових кислотах три типи nucleobases є піримідиновими похідними: цитозин (С), тимін (Т) і урацил (U).

Показані всі 9 результати